Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

498 CONSULTA TIEN, ADVYSEN

zelve, waar van ze voor dato van zynen tyd, albereids een acceffoir en eengcdeelte waren geworden en geweeft.

En dat by gevolge ook den Heer Frederic Johan van Ifendoorn, dieswegen gene de minfte aparte vergoedinge, boven of behalven de afdeelinge van, of veroorfatinge voor zyner Zufters en Swagers zesde quoten in den derden voet van de oude Lehnen, en zevende portien in de parceelen buiten de Saalwehren van de oude Heeren Goederen, aan een van haar beiden behoeft te doen :

*" Dewyl haarlieder Vader en Schoon-Vader zynen allodialen Boedel niet heeft vermindert, of zelfs konnen verminderen, door melioratien, die hy niet zelfs heeft bekoftigt, maar die reeds al voor zynen tyd, aan zodane Goederen werklyk te koft gelegt zyn geweeft.

Maar dat in den anderen cas, te weeten, van zodane melioratien, als den Vader aan de oude Lehn of Heerengoederen, na dato dat hy die bereits aangeërft hadde, zelfs

ïp Trnft irehaneen hebben moste, dusdane veroecenngen,

zo lang als den Vader geleeft heeft gehad, noch maar zyn

seweeit nieuw JLenn, ot nieuw neerengueu, uum ucl aanwinnen van welke den Vader zyn allodial patrimonium werklyk heeft vermindert gehad.

En dat daarom ook den Heer Frederic Johan van Ifendoorn, in cas dat Zyn Hoog en Wel Gebore aan zyne Zufter en Zwager, een ieder wegens derzelver zesde part m den derden voet van de oude Lehnen en zevende quota in de parcelen buiten de Saelwehren van de oude Heerengoederen, gene afdeilinge uit die Goederen zelve, maar deswegen veroorzatinge met andere effeftendoen, en aldus deze Goederen in 't geheel aan zig behouden willen mogte,

Als dan aan die twee andere daar en boven ook noch moet uitkeeren ieder een zevende gedeelte van dat gene, t welk haarlieder Vader zelfs, tot het doen van verbeteringen aan de oude Lehn en Heeren Goederen, in abftratïo buiten der-

Sluiten