Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bndi ADVERT JSSEMENTEN. 349

voor dato van den 1 May weer in zyn Guarnizoen te koomen , zig ten dien einde niet aanftonts heeft op de reize begeeven,

Maar zulks tot zo lang toe heeft uitgeftek gehad, dat hy211 zelfs op dien eerften May nog niet gantfch door her. Ceulfche Gebied heen was gepalTeert,

En door dat zyn genomen uitftel aan zynen Capitain wet-212 tige reden van misnoegen heeft gegeeven;

Daar hy, wanneer zig op den 22. of 23. Aprilis alop2,3> reize hadde begeeven gehad, ten minften geen nood gehad hebben zoude, van nog opden 1 May inliet Ceulfche gearrefteert en vaft gehouden te worden.

En of fchoons wel al immer zo min op den 23 April, als214, daarna, voor gevaar van zulks bevryd zynde;

Zig nogtans veel beter hadde konnen excuferen, wanneer 215. hem 't zelve al op den 23 April wedervaren was, als nu het hem allereerft op den 1 May is overkoomcn.

XX.

ADVYS.

Inquifitoire procedure tegens eenige gevan% gens binnen Borcnlo.

In zaake Crimineel en procedure Inquifitoir, voor den LandGerigte der Heerlikheid Borkulo ongedecideert hangende, tuffchen Doctor Herman Schomaker, als Advocaat Fiscaal derzelver Heerlykheid, ratione Officii Klaager ter eene , ende Derk Stomp, en deszelfs Zoon Jan Stomp, en Dogter Jen-

Xx 3 ne

Sluiten