Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

■HOOFDST.

Over de

2ELFSK.EN-

ms.

Ï2 OPKOMST, VERVAL EN HERSTEL

§. IX. Het eerfte beweegrad van de werkzaamheid onzer ziel is eigen liefde, of dat aangenaam gevoel van geluk en vermaak, met het welke wij, naar onze begrippen, onzen ftaat verbeteren , en volkomener maaken; afkeerig zijnde van ai dat

geene wat daar toe hinderlijk is, De drijfvee-

ren, die deze eigen liefdein beweging helpen, zijn de driften en hartstochten , die, wèlgefteld, als uitvoerende magten onder het opper-beftuur der reden, de ziel van de gevoelende wereld uitmaaken, en de juiste graaden van fnelheid aan den omloop van

het beweegrad der eigen liefde bepaalen. ■ Is

het vuur der hartstochten fterk , en bepaald tot eer, roem, als anderzints, dan worden er helden of andere groote mannen uit geboren, die met een' onverfchrokken moed, zonder in hun hartstocht te verzwakken, een ieder tragten voor bij te ilreeven, ten einde de genieting van hun voorgefteld

doel te erlangen. Maar onttrekken deze drijft

.veeren , of hartstochten , zich het opperbeftuur der reden, zo dat die magten, welke gefchikt zijn te dienen, de heerfchenden worden, dan verandert de mensch van een redelijk wezen, in een redeloos fchepzel, dat fchadelijk wordt, voor zich zeiven en anderen, in evenredigheid van den rang,

dien hij in de maatfchappij bekleedt. Doch

zijn integendeel deze drijfveeren flap, doordien het vuur der driften gering is, dan wordt het be"weegrad van eigenliefde, in die zelfde evenredigheid, traaglijk bewogen, waar uit dan logge ea

Sluiten