is toegevoegd aan je favorieten.

Onderzoek der oorzaaken van de opkomst, het verval en herstel, der voornaamste oude en hedendaagsche volken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

hoofdst.

Medie.

opkomst.

Ligging van Medië.

I

74 OPKOMST, VERVAL EN HERSTEL

ZESDE HOOFDSTUK. MONARCHIE van MEDIE.

§. LXIX. Dit eertijds magtig keizerrijk ontleent zijn naam van Madai, den derden zoon van Jafet. Het grensde naar het noorden aan de Kafpifche zee , ten zuiden aan Perfis , Sufiane en Asfirië, in't oosten aan Parthië en Hircanïê, en

in 't westen aan groot Menie. Volgens de

laatste verdeeling, was het eene groot Medie', en 't ander Atropatisch Medië, welk laatste tusfchen den berg Kaukafus en de Kafpifche zee lag, en een koud, bar en woest land was, en daarom gebruikt werd tot een' woonplaats voor veele gevangene Jsraëliten, na de verovering van dat koningrijk. De hoofdftad van dit gedeelte was Gaza of Gaztz. De Kaotufiërs en Kafpiërs, bewoonders van dit gewest, waren woeste menfehen , oorfpronkelijk van de

Skithen. Het groot Medie grensde aan Perfis,

Parthië, Hircanië, de Hirkanifche zee en Atropa-

tene. Ekbatana was de hoofdftad van deze

wijd uitgeftrekte Medifche monarchie, en door Dejokes geftigt, welke de eerste vorst was, die in Medië regeerde, toen de inwoonders het Asjirifche juk hadden afgefchud. Deze ftad was berugt doer zijn hooge muuren. Het noordelijk ge-