is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek der oorzaaken van de opkomst, het verval en herstel, der voornaamste oude en hedendaagsche volken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VUL

HpOFDST.

Hebreeuwen of Jooden.

opkomst

en bloei.

Deregters die hun eerst regeerde.

i

]

Koninglijke regeering.

1 ( t (

i

d v z

11

Hunne priesters, i

©4 OPKOMST, VERVAL EN HERSTEL

hadden zij noch andere wetten, die zo zij voorgeven mede van Mozes afkomstig, en door hem van God ontvangen waren, en van het eene tot het andere geflacht onvervalst zijn overgegaan, onder den naam van Kabbala of overlevering; het gené naderhand door verfcheide handen in een boek gebragtis, het welk zij den Talmud noemen, en uit 2 deelen beftaat.

§. CJIL De regters die in het vervolg van tijd genoemt worden, waren dappere mannen, die bij onderdrukking van-nabuurige volken, hun uit de (lavernij verlosten, zij regeerden hun leven lang )ver Israël, of zommige van die maar over enkele Mammen, die zij gered hadden. Samuel was

ie laatste die deze waardigheid bekleed heeft, en omtrent 300 jaaren heeft deze rechterlijke regee'ing plaats gehad.

§. CIV. Doch dit/volk wispeltuurig van aart, verkoos naderhand de eenhoofdige of koninglijke

egeering. Drie koningen hebben naa den an-

leren 120 jaaren hetgeheele rijk van Ismël beftuurt, s weeten, Saul, David, en Salomo, doch naa iezes laatsten konings dood, fcheurden zich 10 :ammen van het huis Davids af, naamen een ancr koning, wiens rijk zij den naam van Israël gaen. Maar Juda en Benjamin bleven bij den Huie Davids, uitgezonden Bethel, Ramaen andere eden, in het noordelijke deel van Benjamin. §. 'CV. Hunne priesters waren de Leviten, en 1 navolging van de Egyptenaaren hadden zij een