Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Xv

KpOFDST.

Sparta.

OPKOMSTEN, BLOEI.

I3S opkomst, verval lm herstel

§. CC. Als de. mensch geen andere kunsten mag oefenen als die tot zijn nooddruft dienen §.

185, wat onderfcheid is er dan in deze tus-

'fchen de werkzaamheid van een redelijk wezen en

een redenloos dier ? De laatsten: hebben ook

7.0. veel .vermogens, om kunsten te oefenen die tot haar nooddruft, dienstbaar zijn , maar meer ook *i«"V-;!i;.<2Ba jib jfefi3f$?* .rtabrtsi

CCT. Het is waar, men werpt hier wel tegen in, dat door die weg Lucurgus , het zedebedervende uit rijkdom en weelde fpruitende wegnam, dooide bronnen van het-bederf te ftoppen-, waar door zij 500 jaaren lang, een gelukkig,en inwendig gerust ftaatsbeftuur genooten, het gene-voor andere volken-gedugt en gevreest was. ^— Doch ik antvvoorde hier op, zullen de wetten en inrigtingen beantwoorden aan hun eindtns, dan moeten zij overeenkomstig den aart- des volks , en.met de wijzing van s'menfqhen •natuurftaat overeenkomen, daar immers de wetten van Lucurgus tegen ftreeden ? §. 197. Hun land \yas bovendien-dor en on¬

vruchtbaar, dus hun behoefte grooter moest wezen dan van andere volken,daar de vruchtbaarheid der landerijen overvloediger behoeften -verfchafte, waarom dan deze -inrigtingen:., al-Helde men ze wijzelijk in een vruchtbaar land, haar waarde verliezen als dc omflandigheden veranderen.

§. CCII. Genpoten de Spartaanen , zo lange zij de wetten van Lucurgus in ifand hielden, zo eeg langduürige rust: Geen wonder! —— want allg

Sluiten