Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

HOOFDST.

i 1

24 OPKOMST , VERVAL EN HERSTEL

doch het zaad van verdeeldheid hadt te diepe wortelen in het ftuk van Godsdienst gefchooren, om onder zijn zwakke opvolgers niet heillooze vruchten voort te brengen. Onweetenheid, bijgeloof, bederf in zeden-der kerkdijken, aanwas van het Pauslijk gezag, rijkdommen en magt der geestelijken, dat alles werkte mede, om de welvaard van den aardbodem te verbannen, en het menschdom te vernielen, 't Is als of in die tijden de vorsten moorders, en rovers, de geestelijke plonderaars der rijken, en het volk een bende 'ftruikroovers waren, zoo dat al wat de oudheid van die tijdvakken oplevert, maar is dienende tot oneer van demenfchelijke natuur. Waarom ook dit Hoofdftuk zal beluiten, dewijl de volgende tijdperken ons nutter lesen in ftaatkunde, godsdienst en burgerftand zak en opleeveren.

Sluiten