Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m

DER VEREENIGDE NEDERLANDEN. 31

ze opdragt, doordien veele fteden in 't een en ander opzigc zwaarigheid maakten.

§. CCCLXXVI. Midlerwijl dat Orange noch in Antwerpen was, wierd er door een Jan Jauregui een aanflag op 's prinfen leven gedaan, hij fchoot dien vorst met een kogel, welke bij het regter oor in, en door het gehemelte des monds weer uitging, doch waar van de prins gelukkiglijk genas, en het lijk van den moordenaar, die op de daad reeds afgemaakt was, wierd gevierendeeld, en zijn medepligtigenmet den dood geftraft. Parma vertrouwende, dat de prins aan zijn verkreegen wonde zou fterven, liet verfcheide fteden van Braband, Vlaanderen en Holland aanzoeken , dat het nu tijd was om zich met den koning te verzoenen, maar zonder gevolg, wijl ieder deeze daad inden hoogsften graad verfoeide.

§. CCCLXXVII. De ftaaten van Holland, Zeeland en Utrecht geduurig blijvende weigeren, om Anjou hulde te doen, zoo ontvingen zij naa de herftelling van den prins een brief van hem, meldende, ,, dat de hertog niet van zins was , zich „ 't bewind deezer landen aan te trekken, welke, ,, tot hiertoe, onder 's prinfen gehoorzaamheid „ geftaan hadden; maar ze te zijnen gebiede dagt „ te laaten , dat hij hierom voor had, de hooge 3, overheid, hemopgedraagen, te gebruiken, en „ 's lands domeinen, diede hertoghem ookverliet, ,, te aanvaarden." — Hiervan gaf Anjoü een renver„ faal aan den prins, behelzende: „ Dat hij de ftaa-

IX.

ïïoofdst. opkomst.

Aanflag op 's prinfen leven.

Holland, en Zeeland doen eindelijk hulde aan Amjou.

Sluiten