is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek der oorzaaken van de opkomst, het verval en herstel, der voornaamste oude en hedendaagsche volken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI.

HOOFDST. OPKOMST.

ÏIÖ OPKOMST, VERVAL EN HERSTEL

zij bij ervaaring geleerd, hoe fchadelijk alle Uit. heemfche hulp was , gelukkig , dat volgens de bepaaling der Unie .een eenpaarige toeftemming vereischt wierdt, om van oppermagt te veranderen , of zich aan een ander heer over te geeven, was dit niet geweest, en had de meerderheid van ftemmen plaats gehad, zo zouden waarfchijnlijk de vereenigde gewesten onder de Engelfche heerfchappij geraakt zijn. Maar eigen

belang, die drijfveer van alle ftaatkunde, was het alléén, welke Engeland en Frankrijk aanzetten om onderftand aan de vereenigde gewesten te geven, Philips was de algemeene vijand, Engeland en paus SrxTus zelfs, hadden zich onderling tegen hem verbonden , men vreesde, zoo door vreede zijn vijanden verminderden, hij dan al zijn magt tegen de noch met hem in oorlog zijnde vorsten of landen zou gebruiken, en zij dan eindelijk voor zijn overmagt ftonden te bukken. Ja.' was koningin Elizabeth daar niet voor bevreest geweest, zij zou zoo dra ze haar oogmerk tot de oppermagt bij de vereenigde gewesten miste , dezelve wel aan hun lot hebben overgelaaten, want hoe de Engelfche omtrent de Nederlanders dagten, en hun vriendfchap verkoelde, bleek aan de berooving der Hollandfche fchepen, bij de togt naa Portugal, en in hun ondankbaar gedrag wegens de buit van Kadix, hierom gaf zij ook weinig of geen hulp meer, toen zij zag , dat de ftaaten met hun eigen magt beftand waren tegen Philips.