Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Der vereenigde Nederlanden. 237

ning van Spanje erkend hadden. De keurvorst van Beieren , welke als landvoogd der Spaanfche Nederlanden, den nieuwen koning erkend hadt,kreeg1 orde zich te gedragen naar de beveelen des konings van Frankrijks, wordende hier op de voornaamfte plaatzen der Spaanfche Nederlanden van Franfche bezetting voorzien, en onze troepen niet toegelaaten te vertrekken, voor dat zij Philips dén V. in zijn waardigheid erkend hadden. Het gene de ftaaten daar op deeden, en door Engeland in nagevolgd werden.

§. DCCCCVII. Hier op kwaamen de ftaaten 'ml onderhandeling met den graave d'Avaux, doch2 hunne eisfchen tot voldoening voor den keizer,]; en de ontruiming van eenige fteden werden vane Frankrijks zijde afgefiagen, waar op men hier teS lande zoo wel als in Engeland zich tot den oorlog

bereide, wijl intusfchen Frankrijk ons tot

een heimelijk verdrag zogt te beweegen. d'Avaux nam kort daar op zijn affcheid met een breedvoerig vertoog, daar in hij breed op gaf van die genegentheid zijns konings tot bewaaring der vriendfchap met den ftaat, maar dut zij zich door Engeland- lieten omzetten. De ftaaten beantwoorden het Franfche- vertoog van ftuk totftuk, en verzogten de onderhandeling te hervatten, doch Frankrijk merkte dat aan als een loosheid van de ftaaten om tijd te winnen, en belaste daarom dat d'Avaux den Haag verlaaten moest, die daar op naar het ontvangen gewoone gefchenk van de ftaaten ver-

XX

lïOOFBST, r£RVAL.

'oebereid;ls ten Drieg in ngeland 1 bij de aaten.

Sluiten