Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPKOMST, VERVAL en HERSTEL

DER VeREENIGDE

Nederlanden.

DRIE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Van de dooi van Prins Willem den IV. in 1751» tot de vreede tusfchm de oorlogende Vorsten in 1762.

§. MCLXXV. Na de dóód van prins Willem den IVi haare konihglijke hoogheid den eed als gouvernante en voogdesfe van den minderjaarigen crfftadhoüder, zijne hoogheid Willem den V. gedaan, en Onder dien titel de regeering aanvaard hebbendej zoo trad zij met de ftaaten der bijzonder^

VI. Deel. A

xxnr.

HoGFDST; VERVAL.

t *75»

Haare koninglijkehoogheid aanvaart de rege» ring, en vermindert 's Lands krijgsvolk*

Sluiten