Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VËREENÏGDE NEDERLANDEN. 3%

en noodzaakelijk te maaken bij dezulke, die fmaak in den arbeid van vernuft vinden, en in ftaat zijn zulks te beloonen, dan geeven de prikkels van eet en voordeel vuur en leven aan den geest van eer* zucht. — Zoo dat men zeggen kan, dat het vindingrijk vernuft zich niet eer ontwind, voor en al eer dat de zaden van eer en voordeel wasdom krijgen door belooning; en in evenredigheid dat verdienste en bekwaamheden beloond worden, komen de fchrandere geesten ter mededinging van rondsomme tot de plaats der belooning zaamenvloeien. Hier van daan, dat de kunsten en weetenfchappen meest bloeien daar de overvloed heerscht, en alwaar dezelve door vorsten, regeerders , en vermogende onderdaanen of ingezeetenen gewild en gezogt worden. Ja, in evenredigheid dat ze gewild en gezogt raaken, vermeerdert of vermindert de belooning. Het is even als in den koophandel, de meerdere of mindere navraag doet de prijzen der koopwaaren rijzen of daalen, want 3s menfchen begeerte zich altoos meerder uitftrekkende tot het bijzondere als algemeene, zoo hegc het een waarde,overeebkomftig zijn vermogen, aan de meer of mindere bijzonderheid , of algemeenheid zijner begeerte. Hier van daan dat alle

koophandel, kunsten en weetenfchappen , en al wat de mensch tot zijn nooddruft van doen heeft of begeert, juist maar tot een zekere hoogte kan klimmen, en dat bereikt hebbende, weder daalt tot dien trap welk de navraag daar aan bepaalt.

XXIII.

HOOFDST*1 VE.RVAL»

Sluiten