is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek der oorzaaken van de opkomst, het verval en herstel, der voornaamste oude en hedendaagsche volken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VEREENIGDE NEDERLANDEN. 1[

Engelfche onderdaanen fchuldig was te betaalen, in beflag te neemen; het geene ook ten gevolge had, dat in den jaare 1756. de Pruisfifche onderdaanen van Engeland een fchadeloosftellicg van 20000 pond fterl. verkreegen. Maar van ongelukkiger gevolg was deeze oorlog in dat tijdvak voor onze kooplieden, zoo dat zommigen deeze fchade wel op bonden miljoenen begroot hebben. De Westindifche handel leed hier door wel het meest, om dat de Franfche (tegens het gebruik in vredens tijden) zich bedienden van onze fchepen om de waaren van hunne Eilanden af te haaien, en naar onze havens of die van Frankrijk te voeren. De Engelfche Oorlogfchepen en Kapers naamen niet alleen deeze, maar ook die van onze volkplantingen kwaamen, of die naar Franfche of Hollandfche havens beftemd waren, of uit Frankrijk of van de Vereenigde Nederlanden naar Westindien voeren, neemende ook fchepen naar Spanje en Portugal en andere onzijdige Landen, die daar naar toe gingen of van daar te

rug kwaamen. Opbrengen, onregtvaardig

veroordeelen , geweldaadige mishandelingen aan ons fcheepsvolk, gepaard met fteele'n en roven, was al het geene men dagelijks hoorde, en wijl het klagen vrugteloos was, begon men in Holland van reprefailles te fpreeken, maar bier op volgde van de Engelfche zijde, die dreigende verklaaring, „ dat, wanneer de Provincie van Holland, of de „ kooplieden derzelve, zonder bewilliging der al,, gemeene Staaten, tot de voorgegeven befcher-

xxirr.

H0OFDST1 VERVAL.