is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek der oorzaaken van de opkomst, het verval en herstel, der voornaamste oude en hedendaagsche volken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIII.

HOOFDST. * BR VAL.

1

86 OPKOMST , VERVAL EN HERSTEL

heul, gepaart met Spaarzaamheid en goede trouw, deed-hunne Schatkisten overvloeien van geld. Ze wonnen vee!, verteerden weinig, en lieten aan hun nageslachten groote rijkdommen naa. Hunne kleding was deftig, maar eenvoudig, de huizen zinlijk, doch zonder pragt, de Spijze gezond, en de een of twee dienstbodens, die zij hielden, waren enkel tot gerief, en nooit om een vertoon van grootsheid te maken; zoo dat ze geen geld behoefden te verfpillen in dagelijks veranderende vreemde modens, aanleg van kostbaare buitenplaatzen, bouwen van huizen als paleizen, noch in het houden van een fleep iakijën, die louter tot een bederf der zeden , vermindering der bevolking en kruis hunner meesteren dienden. Hunne kinderen in weivaard, maar "in eene meer inkruipende weelde opgevoed, verlieten ten deele de naarftigheid hunner ouders,.en breiden den omkringhunner behoeften verder uit; zoo dat ze minder wonnen, en meer verteerden. Ja! veelen verflingerc op de verffiaal-en der buitenplaatzen en gezelfcbappen der weelde, lieten de zorg van hun comptoir aan hun bediendens over, of oordeelende gelds genoeg te hebben om van te leven, vooral indien ze hun geld aan buitenlanders op hoogen intrest uitzetten , onttrokken zij zich den koophandel, hun comptoir zonder geld, ter naauwer nood aan iemand van hun menden of een der comptoir bediendens overgevende; deeze ontbloot van geld, konden ter naaum nood den eigen handel van het comptoir in een