Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIV. Hoofbst.

ve&vax,

i I 1

2

a

2 \ ï

23^ OPKOMST, VERVAL EN HERSTEL heeft daar gefteld, men had in dien raad al voor af beflooten, niets onbeproeft te laaten,om deacfesfie van de Republiek tot de conventie met de drie Noordfche Mogendheden, ware het mogelijk, te verhinderen, en de uitkomst heeft geopenbaart, dat de haat over die conventie opgevat, de drijf, veer der raadflagen van het gemelde Hof, en de ware bron der vijandelijke befluiten tegens dezen Staat geweest is.

Daar nu hun Hoog Mogenden behalven de fchreewende beledigingen den Staat, en de zwaare fchadensdenongelukkigen onderdaanen aangedaan, daar en boven door geweldige maatregulen onverhoeds geprovoceert, zig gedwongen zien tot het in het werkftellen van middelen om de gedreigde oppresSen af te wenden, en haare duur gekogte vrijheid en onafhankelijkheid kragtdadig te befchermen, vertrouwen hun Hoog Mogenden vastelijk,dat de Heer der Heirfcharen, de God van hare vaderen, üe de Republiek meer dan eens uit de zwaartfle •ampen en gevaren door het zigtbaar beleid zijner mnstige voorzienigheid gered heeft, haare pogin. ;envan allen aanval en geweld met zijnen Goddelij:en zegen zal agtervolgen en de regtvaardigheid der rapenen, die hun Hoog Mogenden genoodzaakt ijn tot zelfsverdediging op te vatten, met zijne koos overwinnende kragt en bijftand genadiglijk al bekroonen, terwijl hun Hoog Mogenden met erlangen zullen te gemoet zien, het tijdRip dat iaar oude geallieerde, doch nu in vijand verkeerde

Sluiten