is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneelpoëzy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 37

van Vaalveld.

Ik heb hem niet vernomen .. . Die vrouw komt mogelyk hier aan 't verkeerde huis. ,. De werklui zyn hier nog... Daar is zo veel gedruis En omflag... Eduard kan menfchen zien noch fpreeken ..

Tegen zyne Dochter. 't Zal mooglyk eene van zyn nichten zyn!. .Naar'k reken,

Tegen den knecht. Kan men den toeflei wel vermyden... Ga vast heen, Gy zult heer Eduard in 't kleine bosch alleen Zien wandelen...Maar doe die vrouw eerst binnen treeden.

VYFDE TOONEEL.

van Vaalveld, Agatha.

Uvan Vaalveld, tegen Agatha. w' minnaar is niet flechts een man van goede zeden, Maar van eene afkomst, die, gelyk my is bericht, In aanzien en in eer, voor weinige andren, zwicht. Dus ben ik billyk met dien minnaar ingenomen... Hy is...maar zacht...ik zie zyn nicht reeds binnen komen.

ZESDE füONEEL.

van Vaalveld, Agatha, Natalia.

]\ T va n Vaalveld.

i- * ïen heeft heer Eduard uwe aankomst doen verftaan. Hy was, zo aanftonds eerst, ter wandlinge, uitgegaan. Gedoog intusfchen,dat we u, in zyn' naam, ontfangen ! Het zal hem hindren, dat hy zelf niet aan 't verlangen, Om u het eerst te zien, voldoen kan.. .'t Is een man, Waarvan men juist niet veel plichtpleeging vordren kan. Men zet Jloelen. Natalia.

Myn heer, myn hart wordt door uw goedheid ingenomen» C ? VAN