is toegevoegd aan je favorieten.

Tooneelpoëzy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 4t

, », Laura. *Jcn Menancourt!

Menancourt. ,T7 , Ik heb reeds alles onderdaan.

Wy kunnen, wat we ook doen hun' handen niet ontgaan. Zy houden ons, als of wy offerdieren waren, & Beflooten!.. Denk niet, dat de onedele barbaaren Hier komen zullen, nu men op hunne aankomst wacht Hun gruvylyk oogmerk eifcht ontydeen donkrennlcht En dan, dan zullen zy , op het gegeeven teken, By menigte, vol woede, in onze huizen breeken\ iin onze wooningen, als wy zyn overmand, Verbranden, en ons om doen komen in dien brand.

, Laura. Myn vader! Och Arfenne!

Me nanc ourt.

En niemant zal 't ontvlieden. ï-erste Protestant.

^JÏÏÏÏS.'* d°en' ^ fleChtS den haIste biede» De overige protestante» omringen Arfenne

den vader. Tweede Protestant.

i7 • , . Spreek en raad. ons, wat men zal Verrichten m dien nood, dat yslyk ongeval.

tw - jR,S,5jK,NE de v«der,met een gebroken fiem Den aood al biddende en als martelaaren wachten k Zie onze broeders, die onfchuldige omgebraeten En wreed vermoorden , naar ons uitzien... 8 Eerste Protestant.

Zyn ze allen „iet ontgaan, die, En uitgevoerd werdt, zyn geltorven!... ëeimeea Menancourt