is toegevoegd aan je favorieten.

Tooneelpoëzy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4a HENNUYER.

En, fchoon de mond alleen den vrede pryze en preek', Nooit wenfchten, dat naar vrede of waare trouw geleek, Den ouden bisfehop reeds ■.. Zy vordren en zy hoopen , Het bloed van hun te zien, wier hart noch om tekoopen Noch te bedreigen was.

Arsenne^ zoon, uit zyne diepe gepeinzen komende.

Ga voort myn vriend, ga voort... Menancourt, Zy loopen overal en wetten, voor den moord, De dolken, die men hun ter hand delde, en zy roemen Op gruwlen,die zefnood, in'shemels naam, verbloemen. Ja, waar de menfehlykheïd hen nog durft tegendaan, Gebruiken zy den Vloek van Rome...

Arsenne de zoon, fchielyk en onregel-* maatig een dolk neemende.

'k Hoor dit aan, Enzou niet...Deze dolk, myn vrienden, zal ons wreeken... Men moet een' vyand, diejons hoopt naar 't hart te deeken* Gelyk een' moordenaar, niet als een moedig held Beftryden, dien men acht en eert op't oorlogsveld. Eom... volg my Everard...

EVERARP, met drift.

Ik volg u onbezweeken. arsenne de zoon, in dezelfde ver-voering. 'kWil eerstden Bisfehop het bloeddorstig hart doorfteeken; Het zal, hoewel gedekt door't priesterlyke kleed, Zyn bloeddorst door dit daal... Zo ik bezweek... Everard.

Ik weet

Uw oogmerk..,

Arsenne de zoon. Met wat vreugd zou ik die daad volbrengen, Zo'kall'zyn dienaars doodde, als ik zyn bloed zal plengen!

Arsenne de vader. Waty slyk oogmerk 1.. Hoor my eerst Hoe onbedacht. -

Ar-