Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HALLER tX\t.

waarin de beweeging eerst zo duister was, dat zij naauwlijks van plaats fcheen te veranderen: doch allengkcns werd die rasfér, zo dat hij ze zelfs bij troepjes zag zaamkoomen, en zig tot een bolletje zag vereenigen, hebbende (hartjes, die zig vool* het overige vrij beweegden, misfchien uit oorzaak van het bijgevoegde water.

Ik vinde ook bij Halier in add. ad Tom. VII p. aio dat de beleefde Heer Spallanzani hem eenige zijner Microscopifche waarneemingen toegezonden had, met klaare en breedvoerige bevestiging, dat de Diertjes, welke hij in het water ontdekt had, waarlijke Diertjes waren, wijl hij die zig vrijwillig had zien beweegen; voorkoomende hindernisfen had zien vermijden door fchielijke omkeeringen; hen teegen den droom des waters had zien opzwemmen; vernieuwde beweeging naar rust had zien maaken, en eindlijk voedzel had zien zoeken en nuttigen. Des hij, werktuiglijke deeltjes willende befchouwen, in derzelver plaats Diertjes vond, die aangroeiden en voortteelden. 1 En dat Spallanzani alle mooglijke beweeging van de Diertjes der aftrekzeis waargenoomen heeft, blijkt uit zijne Verover dezelve, welke eerst in het Fransen, en daarna in het Hoogdurtscti B 3 vei>

Sluiten