is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve van tooneeloefening. Eerste deel: Treurspelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M X S C M M X 'T T

O p HET

T 0 O NE E LP LAATJE

VOOR

B JE N ' C I B.

C h i me n e , op 't felst ontroerd, door-'t fneuvlen van haar' Vader, Haar Eedle.ziel verdeeld, door liefde en eer, tegader, Smelt hier. by-'t fomber Lyk van o o'a m a s la geween : Juist koomt haar Vyand, haar r o d r i c o tot haar treën, Hyfpreekt: aanvaard dit Haal,-noot toe, wil zelf my flach ten f Waar toe myn Vonnis toch van 't loome reefat te wagten? Zy roept, door fchrik bedwelmd i e t v ia e kangtfchttut Rq»&ïco «.y» i^ttïV, in f^s Verttek te zien l

& . -O ©

, DON