is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M r t 6 Ut. I47

irrnt de knien van onze weldoeners; %f hebben uwen Vader, en uw zeiven 't leeven bewaérd. Hy ligtte nu zyne kindertjes op den waegen , en liet hun de knien zyner weldoeners omarmen. Zy fchreiden allen, van verteedering en vreugd. — Welk een He_ melfch genoegen , kunnen Deugd en weldaedigheid, zelfs in den behoeftig. ften ftaet, doen fmaeken 1 - Milon en zyn Zoon, bragten den geheelen oogft van den armen Dametas, gelukkig binnen; 'en Philemon bewees hem verderen byftand, tot dat hy hem geheel uit zynen armoedigen ftaet gered had.

K & LOF*.