is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï48

LOFZANG.

Vit het Hoogduitfch van den Heer van Kleifl vertaeld. Zie zyne werken i. Th: p. 29.

JSJ" och laege welluft, noch trotfche overwinnaers , noch goud of fchatten , wil ik heeden zingen. Neen! met grootmoedige pooging, zal zig myn Geeft van alle de ydelheeden deezer Waereld losrukken. Den Hemel zy myn lied , des HemelsVorfte myn lofzang geheiligd.

Waer heen, waer heen word ik , door den onweerftaenbaeren gloed der Godsvrugt, vervoerd? Op vlugge Wieken ten Hemel opgevloogen, verlies ik de laege praelery der trotfchheid, en de duiftere gewesten dezer Aerde, uit het gezigt; en drink reeds zeegevierend den gloed van andere Zonnen in. p Reeds