Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aen de Zon. 155

voor u zorgen > Het ontwerp des Hemels blyft niet tot deezen aerdfchen kring bepaeld. Dit leeven is flegts een oogenblik , en 't langftduurend geluk de droom eenes lente-dageraeds: — Gy moeft onfterflyk Worden.

Gedagte der onfterflykheid! Gy die 't edelmoedig hart, boven Aerdryk Waereld en Tyd verheft! Ontwaek met dubbele kragt in mynen boezem, wanneer 't Syreenen gezang der valfche vermaeken my tot hunnenlaegenkring; zoekt te verlokken»

De Roozen verwelken op 't hoofd der ondeugd, eer wy 't nog gelooven. kunnen; en haere genotten onteeren Ik ben een vreemdeling in den tyd, de vreugden der eeuwigheid alleen, zyn myner bekommering waerdig.

O gy die 't gaerne fchenkt, fchenkt my een hart, dat het goede alleen be_ minne; dat rein en heilig zy! Maek

an_

Sluiten