is toegevoegd aan je favorieten.

Mengelwerk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8

d e

VOORBESCHIKKING

t e N

D O O D E.

g» ■= ^s===—u_

VERVOLG.

H

ebt gy myn vriend! in 't uitmuntend werkje , de wysge.tr voor de waereld, het gefprek geleezen, tusfchen Merville en Chevreau, over de voorbefchikking ten doode? — O met verrukking! Hoe fmertte het my, ditfchoone gefprek, juift op het belangrykfte, oogenblik,te zien afgebrooken, en zonder dat het beloofde vervolg gegeeven werd! — By zeeker toeval ben ik dit vervolg magtig geworden; Gy zult het my immers