is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel een werk der godlijke wijsheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODDELIJKE WIJSHEID. 75

men en Geflachten, in 't vervolg hun erfrecht tot zekere landerijen uit zulk eene lijst afleid, den , en alleen afleiden konden.

Van het boek der Richteren heb ik voorheen reeds gefproken, indien wij dit niet hadden , was er eene gaaping van eenige honderd Jaaren; geduurende welke wij niets zouden verneernen van 't nieuw Volk in Kanaan, en deszelfs omftandigheden en gefchiedenisfen. Dan ontbrak hél ten eenemaal aan fpooren van Gods voordduurend bijzonder opzicht over dit verkoren Volk, geduurende dat tijdperk , en aan zeer veele merkwaardige ftaalen van Gods onbepaald, en, naar een vrijmagtig welbehagen werkend vermogen, welke dit boek opleevert, en hoedanige de Bijbel in eene groote verfcheidenheid opleeveren moest. Ook verloor dan het groot en volledig zedelijk tafereel, dat de Bijbel ten toon ftelt, veele aanmerklijke trekken , zoo van deugden als van ondeugden.

Hier begint de Geflachtlinie, te voren als verdonkerd door die groote voorwerpen, welke de gefchiedenis voorftelde , weder ten voorfchijn te komen; en zeer welvoeglijk doet zij dit, ingevlochten in de berichten , welke het boek Ruth behelst. Het is klaarblijklijk, dat deze gebeurtenis voornaamlijk is geplaatst mee opzicht tot de Geflachtreekening, die behoorde voordgezet te worden , Ruth IV: 17. en daar toe is zij onontbeerlijk, behalven dat zij, gelijk reeds voorheen is getoond, in 't licht van de toenmaalige tijden en zeden befchouwd zijnde , van veel gewigt is voor de Zedekunde.

De twee boeken van Samuël, om veele andc-

' ,. re