Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODDELIJKE WIJSHEID. i4j

te voren kon aanzeggen , even zoo ontwijffelbaar had in alle deze gevallen eene Godlijke begenadiging waarlijk plaats, en even zoo zeeker zijn ook de verklaaringen en beloften van eene genadige aanneeming bij God, en van vergeving der zonden.

Het geen ik tot nu toe met opzicht tot de eene en andere bijzonderheid van het leerftellig gedeelte van den Godsdienst heb aangetoond, is ook waar met opzicht tot het beoeffenend gedeelte daar van , en de leere der Zeden. Bij voorbeeld : God begeert dat er in onze ziele zij vertrouwen op hem; maar nu herinnere men zich aan dat woord van Jezus, wanneer hij zijne wonderen deed : indien gij gelooven kimt! Uw geloof heeft u geholpen. Of aan 't geloof van Abraham, Gen. XV: 5-14. en dat van Jofaphat , 2 Chron. XX: 20. Ongeveinsde verootmoediging , vreeze voor Gods oordeelen, een boetvaardig gebed behaagt den Heere. Dit leeren ons de voorbeelden van Achab, en vooral van Hiskia , 1 Kon. XXI. Jez. XXXVIII. Eene fiandvastige volharding in den dienst vin God, in het aankleeven van de waarheid, zelfs onder de grootfte gevaaren van het leeven, is Hem wel gevallig. Dit bewijzen ons de buitengewoone redding van Daniël, van zijne vrienden, en van de Apostelen. God let op de gebeden van hun die hem vereeren; in Daniël, in Cornelius wierd dit bewezen door buitengewoone gebedsverhooringen. God haat het onrecht en de onderdrukkers; hoe zichtbaar wierd dit in het uiteinde van Achabs huisvrouwe? De ontdekking van Achan door het lot, vertoont ons het Godlijk ongenoegen tegen de ongehoorzaamheid aan uUdruklijkc geboden, en het verbergen van heli 3 dre-

Sluiten