Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV KORT VOORBERICHT enz. een aangenaam leesboek, in eene nette orde op^efteld, eene groote verscheidenheid van zaaken bevattende , en tot uitgebreider menschkunde aanleiding geevende. De heer walther heeft "er zeer gepast hier en daar natuur- en fiaatkundige aanmerkingen ingeftreoid, die de waarde van dit werk merklijk verheffen. Ten befluite hoepen wij, dat onze "Nederduitfche Leezers zich zco lang van dit werk zullen bedienen , en zich daarmede vermaaken, tot dat hun eene uitgebreide befchrijving van alle die gewigtige ontdekkingen onder 'j oog gebragt wordt.

1 N.

Sluiten