Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der vriendlïjke eilanden. 2Ï

pleegde, welke de lucht daarvan gekreegen, en fommigen van zijn volk afgezonden had, om hem van kant te maaken, waar zij hem ook mogten aantreffen. — Dit zelve zegt ook de heer zimmerman.

Hoe dienstvaardig en gastvrij zij zijn, zijn nogthans veelen van hun tot fteelen zeer genegen. Doch met deeze neiging tot fteelen, fchijnen zij geen idee van ondeugd te verbinden, maar houden het enkel voor eene geoorloofde list en behendigheid. Wanneer iemand wegens zijne dieverij ontdekt en geftraft werd, werd hij door zijne buuren noch beklaagd, noch veracht, en zelfs de eries onder hen hielden het voor geene fchande, zich van deeze list jegens de fcheepsbevelhebbers te bedienen , zoo dikwijls zij gelegenheid daartoe vonden; en betrapte men hen op de daad, zoo plagten zij enkel te lagchen; gelijk bij ons een doortrapte vent lagchen zou, dien het gelukt was, eenen eerlijken man eene listige treek te fpeelen. — Zij overvielen fomtijds • kleine partijen en enkele mannen, floegen dezelven en fchudden hen naakt uit; gelijk den heer sparman op het eiland Huaheine wedervoer, die, toen hij, op zekeren dag, alB 3 leen

Sluiten