is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuur en aardrijkskundige beschrijving der vriendlijke eilanden in de Groote Zuidzee.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jp4- AARDRIJKSKUNDIGE BESCHRIJVING

achtig vocht, welk door de hitte der zon uit» waasfemt, weshalve men den boom in dien tijd niet mag beklimmen. Maar wanneer de zon niet fchijnt, kan men de vruchten infamelen en den boom veilig onderzoeken. Hij draagt eene vrucht, die, gelijk een ronde', vleezige , zachte appel, van eenen aangenaamen reuk en gelijk eene perzik bekoorlijk gefchaduwd is. De kern heeft van zes tot twaalf huisjes,en in ieder derzeive een pit, wanneer de vrucht volkomen is. Het fap is vergiftig, en wanneer fiechts een weinig daarvan op een hond of paard valt, gaat het hair op die'plaats uit, en 'er ontflaat eene blaas, die in langen tijd niet weder geneest. De Indiaanen verfamelen het fap in fchelpen, welken zij onder den boom plaatfen. Wanneer het fap een weinig dik en lijvig is geworden, doopen zij hunne pijlen daarin, die de eigenfchap daardoor krijgen, ieder dier, welk daar mede ligt gewond wordt, zeer fchielijk te dooden. Men heeft in Europa dergelijke pijlen, na dat zij honderd en vijftig jaarente vooren op gemelde wijze vergiftigd waren, onderzocht, en met groote verwondering ondervonden, dat het vergif naar verloop van eenen zoo langen tijd nog niet verdweenen was. Een weinig gemeen'