Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■230 AARDRIJKSKUNDIGE BESCHRIJVING

ftand of rang ligtkastanjebruin. Op de Societeitseilanden kan men den voornaamer van den geringer terflond onderfcheiden, zoo door zijn glad en welgemest ligchaam , als door zijne helderder en ligter gezigtskleur. Maar hier was al het uitwendig onderfcheid weggenomen. De opperbevelhebber , die aan boord van het fchip kwam , en de vreemdelingen aan land leidde, was zelfs ten aanzien zijner kleeding van den gemeenen man niet onderfcheiden. Enkel uit de gehoorzaamheid, welke het volk aan zijne bevelen betoonde, kon men oordeelen, dat hij van hooger rang moest zijn. — Zij fchijnen doorgaans van eene zeer gezonde geiteldheid te weezen. De eenige ziekte, welke de Europcè'rs hier ontdekten , was eene foort van puistachtig uitflag. Dezelve was bij fommigen tot eenen zeer hoogen trap gereezen. Bijzonder was hij bij eenen man en bij eene vrouw tot een vreeslijk en boosaartig fchurft gefteegen.

Hunne taal is met den Otahittifchen tongval zeer na vermaagfchapt. — Bij de mannen is het zoogenaamde tatoweeren of pun&eeren algemeen ; bij de vrouwen integendeel is het niet gebruiklijk. Zij hebben Hechts, gelijk de

man-

Sluiten