Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGEL-WERK,

]J3e poogingen, door verfcheide onzer dichters, zoo van hooger als laager rang, op den zangberg, van tyd tot tyd, aangewend, om 't rymloo s dicht, onder ons , in te voeren, heb ik altoos , met genoegen, befchouwd, en met myne ernftigfte wenichen, tot eenen goeden uitilag, verzeld. Dat deeze ondertusfchen niet terftond gevolgd zy , moet geenzins affchrikken. In nieuwigheden heeft zulks gemeenlykplaats;en in dit geval, moest het byzonder A plaats

DICHTKUNDIGE BESPIEGELINGEN,

Sluiten