Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,S4 Dichtkundige

De zuivre Hemellugt, van 't fladdrend wiekje, ftort,

Enftroonien akker, met de leevens-kragt, bezwangerd.

G zoete balfemgeur! Verkwikking der Natuur! Wat menfchen-pen vermag uw' invloed te bcfchryven ?

Die ftreeling van 't gevoel, die zwelling van de borst,

Dien ligter loop van 't bloed, die (panning aller veez'len, Die veerkragt, jeugdig, frisch, die ge, onder

't ad'men,fchenkt?

Maar honger doet wel haast zyn fcherpen prikkel voelen.

Stoort dit uw' vreugd? O neen.' 't verdubbeld die veeleer.

Dus werkt uw Schepper fteeds ; zo hy behoeften wekte,

Behoeften, die Hr wekt, verkeeren in genot. Zie tog, hoe 't voedzaam graan reeds groeit,

op uwen akker; Zie, hoe de malfche vrugt u 't geurig fap bereidt! Harmonisch ruifchend komt de beek , door

koele lommer, En voert hetlesfchend nat uw' lippen te gemoet.

Sluiten