is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de verbeteringe der openbaare [...] Nederduitsche schoolen [...]. Uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER SCHOOLEN. 233

voorftellen kan. Men heeft over dit on-; derwerp Hechts de werken van Locke en, Rousfeau naer te zien: vooral hebben zich hierover uitgelaten de Heeren Schryvers der Zedekundige opvoeding', die de pry- , zen, in den jare 1763. by de Maetfchappy der Wetenfchappen te Haerlem hebben weggedragen : Byzonder heeft zich hier omtrent uitgelaten K. van der Palm in de vierde Verhandeling §. 61. pag. 92. en vervolgens. Uit het een en ander zal men befpeuren, dat wanneer de geleerden het Hechts eens waren, 'er hier wel eene befchaving ten goede kon gemaekt worden: Doch, zoo lang men geene volkome overeenftemming vindt, zal men best doenden gewoonen voet te volgen: Terwyl'de Heeren Opzieners dezer Schooien, naer bevind der zaken, van de by die Schryvers gemelde aenmerkingen hun voordeel kunnen doen.

'Er is eene andre Vraeg, die mede aen zeer veele verfchillende bedenkingen onderhevig geweest is : zy is deze : Wanneer moet men de jeugd aen het openbaer onderwys in de Latynfche tale overgeven? 'Er zyn geleerde en agtingswaerdige mannen van oordeel, dat men met de Latynfche , even gelyk met de levendige talen: P 5 by