is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de goddelyke eigenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOEDHEID. XIV. Verh. 447

Waarby echter is optemerken, dac dieverfcheidene benaamingen , die van menfchelyke onvol-

maakc-

daardoor benoemd, en byzonder de baarmoeder eener vrouwe, waarin de viucbt ontvangen , en op 't tederfle gekoefterd werdt. Gen. XLIH; 30. XX. 18. En dewyl het geene week, teeder, eri zacht is, lichtelyk voorbeweegingen en aandoeningen bloot ftaat, en ook onze ingewanden door hartstochtelyke aandoeningen van medeiyden bewogen en ontroerd worden, zoo drukt het, by overnoeming , ook die aandoeningen zelve uit, het medeiyden, de bermhartigheid: hartstochten, waardoor onze ingewanden op eene grievende wyze beroerd worden , hoedanige in 't byzonder bsfpeurd worden by eene tederhartige moeder, wanneer zede vrucht haares buiks in groote eienden en noodcn ziet, waardoor by haar een gevoelig medeiyden verwekt wordt, het welke haar alle mogelyke pogingen doet werkftellig maaken, om haar krooft te helpen, en te redden (HakmanPraecid.Ss.cr. p. 103. 124. Vmr.moet Adn. ad D. Cl. V. T. T. I. p. 298.) Van veel nadruk en eenen ryken zin is bygevolg dit woord, om ons Gods mededogende Bermhartigheid uittebeelden.

Zoortgelyke oorfprongelyke betekenis heeft bykansook het woojd met zyne afltammende woorden, door erbarmen , verfchoonen , genadig zyn, enz. vertaald, en van God dikwyis gebruikt, dat nader de weekheid of zagthoid van pluimen, dons, fyne wo'.le , en diergelyke zagte dingen, te kennen geeft , en op het gemeedelyk beftaan overgebragt, eenen [zagteii, weekhartigen iuborft, en tedere behandelingen , uitdrukt, wanneer men verre is van harde ftrengheid , en pntoegeevende wreed, heid. ',Schult. Harnas, p. 462.) Dat dus ook zeer gepaft is, om Gods Bermhartigheid aautewyzen.

Hierheen behoort ook het woord "113 door beklagen, medeiyden hebben, overgezet, en van God gebruikt Jes. LI. J 9. Jer, XV. 5. dat eene trillende beweeging eufchud-

ding