is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHQONE LANDSTREEK. 105

'lucht- is 'er zo gemaatigd, dat zy tot allerleie vruchten bekwaam is. Men ziet 'er eene menigte van Nooteboomen, welke anders gaarn in de koudfte lucht: ftreeken wasfen ; en zuiken , die meer warmte van nooden hebben, gelyk de Dadelboomen, of eene zagte en getemperde lucht, als de Vyge-en Olyf-hoornen, willen daar niet minder wel tieren: des het fchynt, als of de Natuur, door ha are liefde tot deeze fchopne landftreek, zich vermaakt met ftrydige dingen te zamen te paaren; en dat alle de Saizoencn, door eenen aangenaamen iftryd, deeze weelige landsdouw bcgunftigen. Zy brengt toch niet alleenlyk treffelyke vruchten voort; maar bewaart ze ook zo -lang, dat men 'er, tien maanden, Druiven en Vygen, en alle andere vruchten , 't geheele ja-ar door , eet. Behalven deeze gemaatigheid der lucht, ziet men 'er de wateren vlieten uit eene overvloedige bron , die Kapernaêm genoemd , en van fommigen voor eenen der oorfprongen van den Nyl gehouden wordt, nadien men daar Visfchen vindt, gelyk den Alexandrynfchen Koracin , die men nergens dan daar, en in die groote Rivier ziet (a). De lengte deezer Landftreek

, (a) Dit bewys, om de Bron Kapernaum voor eenen van de oorfprongen des Nyl's te houden , doet indedaad weinig uit. 't Verwondert ons, dat josephus die meening niet wederlegd hebr be. Men weet ten minften nu zeker, 'dat di.8. Rivier elders zynen oorfprong heeft.

G 5

Ui.

KOEK.

XXXV, Hoofdft-,