Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S.ÏMONS BËDRYE* m

de> wanneer zy op roof uittrokken. Hy Wendde daarna alle vlyt aan, om hen tot grooter aanilagen te beweegen; maar te vergeefs, nadien zy die plaats, als eene zekere wyk voor hun aanmerkende , zich daarvan niet verwyderen wilden. Vermids hy nu zeer ftaatzuchtig was, en naar heerfchappy ftondt, hadt hy den dood van ananus niet zo drl verftaan, of hy begaf zich naar 't ge* bergte , alwaar hy deedt afkondigen $ dat hy vryheid aan de llaaven, en beloonigen aan Vrye perfoonen zoü geeven. Aanftonds vervoegde zich veel geboefte by hem. En na dat hy eene groote menigte van zulk fchuim byeen Vergaderd hadt, pionderde hy de Vlek* ken, die in 't gebergte lagert i en, de* wyl zyn Volk in getal dagelyks aangroeide, beftondt hy eindelyk in de vlakte te komen ,. en maakte zich ontzaglyk voor de Steden. Zyne onvertzaagdheid en voorfpoed lokten Veele vermoogende "perfoonen aan, zo dat Zyne benden nu niet langer alleen uit llaaven en roovers beftonden; maar hy hadt 'er ook onder, die in aanzien by 't Volk waren; en allen gehoorzaamden hem, als hunnen Koning. Hy firoopte gemeenlyk in de landftreek van Akrabatene, en 't Opper Idumea. Een Vlek, genoemd Nain^^t Welk hy met eenen muur omringd hadt, diende hem tot eene wyk, en behalven de holen , welke hy in het dal van Faran reeds bekwaam vondt, maakte hy ', ' vee-

IV.

BOEKi

i xxx. Hoofdft;

Sluiten