Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERBLYFSELS DER STAD. 503

voörzigtigheid verlaaten hadden. Na dat hy de hoogte en, Wydte daarvan, nevens de ongemeene grootte der fteenen, en hunne konftige zamenvoeging bekeekcn hadt, riep hy uit: „ Nu blykt het, dat god vóór ons geftreeden, en de Jooden uit deeze toorens verjaagd heeft, om dat geene menfchelyke krachten, noch ftormgevaarten magtig geweest zouden zyn, hen te overweldigen." Hy fprak noch veel meer over die ftoffe tot zyne Vrienden, en ontlloeg de geenen, die door de dwingelanden in deeze ftcrkten gevangen gehouden waren. Voorts liet deeze Vorst al 't overige verdelgen, verfchoonde alleenlyk deeze prachtige toorens, om den Nakomelingen tot een teken van zyn geluk te ftrekken, zonder 't welk het hem onmoogelyk zou geweest zyn, zich meester daarvan gemaakt te hebben.

XLIV. HOOFDSTUK.

Wat de Romeinen met de gevangenen deeden.

''Poen de Romeinen moede van doodflaan * waren, en dat 'er echter noch eene groote menigte volks overig was, beval titus, dat men alleenlyk de geenen, welke zich ter weêr ftelden, dooden, < en

VT.

BOEK.

' xliii.

Hoofdft.

XLIV. Hoofdft.

Lot der gevangenen,

Sluiten