Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GETAL DER DOODEN. 505

XLV. HOOFDSTUK.

*/ Getal der Jooden geduurende den oorlog gevangen, en onder % beleg gefneuveld.

TLTet getal der geenen, die, geduurende deezen oorlog, gevangen werden, beliep op zevenënnegentig duizend; dan, het beleg van Jerufalem heeft wel elfhonderd-duizend menfchen het leeven gekost waarvan de meesten, hoewel Jooden van landaart, echter geene Inboorlingen van Judea, maar uit alle Landfchappen, om het Paaschfeest te vieren, daar gekomen waren, en, aldus verrast, in dien oorlog gewikkeld werden. Vermids 'er geene huisvesting voor al die Menfchen was, ontftont 'er eene pest, en die werdt van eenen hon-

gcrs-

(a) Lipsius heeft uit josephus esi anderen berekend, dat 'er, by Jerufalems verwoefting, één millioen Jooden door het zwaard, en, in 't geheel , by de verdelging van het Land, één millioen en driemaal honderd duizend, zesendertig duizend, zeshonderd en negentig zielen zyn omgekomen , zonder daarby te rekenen, die door den honger en andere rampen om het leven zyn geraakt. Dit ongemeen groot getal der omhals ger;>akte Jooden moet elk, die gevoel heeft, die mcdedoogen kent, niet alleen verbaazen, maar ook het hart doen wegkrimpen.

VII. DEEL. li

VI.

b^etc.

XLV.

Hoofdft. '

Getal der gevangen' en gefneuvelde Jooden.

Sluiten