is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GETUIGEN VAN DE JOODEN. io7

Historiefchryvers van ons gefprooken hebben, na alvoorens de getuigenisfen bygebragt te hebben van eenige -Egyptenaaren , welke men niet denken kan ons gunftig geweest te zyn. Makethon, één van de geenen, welke men weet in de Griek/die taal kundig geweest te zyn, dewyl hy in die taal de Historie zyns Lands befchreeven heeft, welke hy zegt uit de Heilige Boeken (Y) getrokken te hebben, befchuldigt herodotus op verfcheiden plaatfen van valsheid, gepleegd door onkunde in de Egyptifrhe zaaken. Aldus luiden zyne eigen ■ woorden in zyn tweede Boek: „ Onder de regeering van timaus, éénen onzer Koningen, gebeurde het, dat god, op ons vertoornd, toeliet in eenen tyd, wanneer 'er geene oorzaak fcheen om iets te vreezen, dat een groot heir van een volk, dat onedel van afkomft was, uit het Oosten kwam, en ons land zonder veel moeite vermeefterde, eenigen onzer Vorften doodde, anderen in ketenen floeg, onze fteden verbrandde, onze Tempelen vernielde, de inwooners wreedelyk handelde, veelen daarom deedt fterven, de vrouwen en kinderen in flaaverny voerde, en éénen uit de hunnen, genaamd salatis, tot Koning aanftelde. Deeze nieuwe Vorst kwam te Memfis, ftelde eene fchatting op de opper-en onder-

land-

(Y) Men moet door deeze heilige Boeken verftaan de Boeken der Priesteren zyns Lands, en dus Heidenfche Boeken.

I.

BOEK. V. Hoofdft.