is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Hoofd ft.

VI.

Hoofd (T.

Joodfche Raait."

VI. HOOFDSTUK.

Raad en Overheid der Jooden door augustus te Alexandrië ingefteld. Veele voornaame lieden van dezelve worden door flakkus gegeesfeld en vuilaartig behandeld. Byzondere gewoonte te Alexandrië omtrent de burgers of de vreemden te geesfelen. Kleinagting der joodfchen Overheden aangedaan. Dit alles gefchiedt op de feestdaagen van 's Keizers geboorte. Gunst, gewoonlyk op die Feestdagen beweezen. Wreedheid van flakkus. De Jooden in den Schouwburg mishandeld.

Na dat nu flakkus dus de huizen van alle de jooden als doorgraaven , doorgebrooken, en niets tot hun verderf onbezocht hadt gelaaten, heeft die üitgelaaten booswigt en nieuwe uitvinder van gruuwelen dit volgende bedacht. Wy hebben eenen Raad te Alexandrië', die men wel de algemeene Egyptifche Raadsvergadering der jooden noemen mag. Deeze is door onzen weldoender en behouder, den Keizer augustus, ingefteld , die daar over zyn beveelen heeft afgezonden aan marius maxi mus, wien hy nogmaal tot Landvoogd van Egypte hadt aangeReld, en m zyn post bevolen te vervolgen. Uit deezen Raad heeft

f l a k-

426 JOODSCHE RAAD-

ftaan, werden ze ten laatften aan het kruishout gefiaagen.