is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JOODEN BESCHULDIGD. 431

VIL HOOFDSTUK.

Flakkus zoekt ook de Roomfche bezet, ting tegen de Jooden op te hit/en. Geeft voor, dat ze wapenen in hunne huizen verborgen houden. Laat de hoofdman kastijs met zyne bende daar huiszoeking naar doen. Hy vindt niets. Dergelyke huiszoeking wel meer te Alexandrië gedaan , en by welke gelegenheid. Joodfche vrouwen mishandeld. Raadsbefluit der Jooden ter eere van den Keizer. Flakkus belooft het te zullen verzenden, maar houdt het by zich. Zyn kwaade toeleg daar mede. Koning agrippa verzendt heii, en befchuldigt flakkus, die in's Keizers ongenade vervalt.

1P|it alles was nog niec genoeg. Flak«t< kus bedacht nog wat anders tegens ons, om ook de Roomfche krygsknegten tegens ons op te hitfen. Hy wierp eene nieuwe befchuldiging tegen ons op, als of wy wapengereedfchap in huis hadden. Daar op ontboodt hy den Hopman kas» t u s , daar hy zich 't meest op vertrouwde, en belastte hem, dat hy de ftoutfte mannen uit zyne benden met zich zou neemen, en in de huizen der Jooden invallen, om alles te doorfnuffelen, of daar ook wapenen mogten verborgen zyn. De jooden, hier van onkundig zynde, waren, op het eerfte gezigt dier krygslieden, zeer

ont-

vir.

Hoofdft.

Joodfche

huizen

onderzogr.