is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VLUGTEN BELET,

43?

XVII. HOOFDSTUK.

Veelen worden door josephus aanjpraak bewoogen, om tot de Romeinen te vlieden; docb de oproerigen, ben mjaagcnde, dooden eenigen van bun.

Josephus zulks met traanen gezegd hebbende, werden veelen van het volk daardoor zo bewoogen, dat zy alle hunne goederen verkorten, en tot de Romeinen vlooden. titus liet hen gaan waar zy wilden, opdat ook de anderen daardoor aangemoedigd mogten worden, om zich aan de Romeinen over te geeven. Zy kwamen derhalven met menigte, zq dra zy maar gelegenheid vonden om te vlieden; dewyl zy van hun leeven verzekerd waren, als zy maar tot de Romeinen konden komen; by welken zy voor geene flaaverny behoefden te vreezsn, nadien de vryheid hun toegedaan was, Maar die joannes en simon, de voornaam-' fte dichters der muitery, volgden, ontzetteden zich veel meer'over de ongevallen des oorlog?, waardoor zy meenden, dat de toevlugt hun onzeker zyn zoude: Ja zy durfden zelve niet alleenlyk niet uitgaan, maar namen ook heimelyk toezigt, dat niemand van het volk ter flad uit, gaan konde. Dus was het veel zorgelyker, van de hunnen te gaan, dan tot de Romeinen over te komen. Dus werden zy tegen hunnen wil opgehouden; en, zo iemand gegreepen werdt, moest hy eene gruuwelyke ftraf lyden. De mirv E e 3 " <fc