Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344 W O O R D S OORSPRONG. Virgilius Fallugius, Renatus Rapinus, en J. Bauhinus in 't licht gegeevcn. Zy is in de daad zeer dienftig, om de Naamen der Planten daardoor gemaklyker in ons geheugen te prenten. De oorfpronglyke Naamen, die geene wortels, geene afleiding, of geene betekenis hebben, worden van ons Barbaarfche genoemd; dewyl derzelver uitfpraak van de Geleerden niet verftaan word. Zy zyn ook nooit door een recht Kruidkenner ingevoerd; fchoon ze op zich zeiven geene verwarring veroorzaaken. 't Is bekend, hoe Paracelsus en Helmont befchimpt zyn, om hun Gas, B/as, enz., van wien wy ook den naam van Nofac gekrecgen hebben.

Van den Geslacht naam. Een Plant, wanneer zy recht genoemd is, moet, gelyk wy boven gezegd hebben, beftempeld zyn met een Geflacht- en Soort-naam. Dus moet de Etymologie dier beiden opgegeeven worden. De GeJlachtnaamen zyn door de eerfte Onderzoekers van het Ryk der Planten, alleen uit gewoonte, aangenoomen. Zy hebben zelden of nooit gelet op de wezenlyke Kentekenen, maar dikwyls op de toeval-

Sluiten