Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i8 )

§. vin.

Inzameling van de Wortels.

Het begin van een flerken vorst bepaalt den tyd, om het gewas van de Wortels intezamelen : in 1785 , begon ik daarmede op den 14 November; in 1784, was ik genoodzaakt, zulks te doen , op den 15 O&ober. Men moet een mooien dag uitkiezen, om dit nuttige gewas inteoogften, al waagde men het te doen, eenige dagen voor dat het nodig is: het is van veel gewigt, ter bewaaring van deezen Wortel, dat dezelve, volkomen droog word binnen gehaald. De dag bepaald zynde , moecen deeze Wortels, in den morgenftond, verzameld worden, en op de plaats, waar zy gegroeid zyn, blyven liggen, om door de lucht en door de zon te kunnen droogen. Kinderen kan men die geenen , welke de Wortels uittrekken, doen volgen, en alle de blaêren zeer digt laaten affnyden: dit werk kan den voorgaanden avond, of zelfs eenige dagen voor den oogst, gedaan worden. In den avondftond. moet men alle de Wortels by elkaêr verzamelen; indien zy wel gelucht zyn, kunnen ze onder dak gebragt worden, in een kelder, of in eenige andere drooge plaats, waar zy geen gevaar

I00-.

Sluiten