Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 25 )

dat het niet te fterk word aangehaald-, vervolgens moet men de aarde 'er over heen werpen, dezelve plaatzen en vlak kloppen, op de reeds gemelde wyze. Wanneer de put wel overdekt, en gemaakt is in de gedaante van een graf, kan men'er den ftok-uitnaaien, het hooi zal in het gat blyven zitten, en de uitwaasfemingen , welke de Wortels m de gisting opgeeven , zullen in het zelve haar doortocht vinden. Na verloop van eemge dagen, moet men dat gat met een dakpan bedekken, en wanneer het fterk begint te vriezen, moet men het met een pUtte fteen digt toemaaken.

% XVI.

De manier, om de Wortels te bereiden , tot. voedfelvoor bet Rundvee, enz.

Ten einde deeze Wortels door allerlei vee te doen eeten, is het nodig, dat dezelven in kleine ftukken gefneden worden, na dat zy wel gewasfchen en gezuiverd zyn. Wy gebruiken hier toe een fcherp inftrument, van een blad yzer gemaakt, 't welk één voetlang en twee duimen breed is , en krom geboogen in de gedaante van een S? in het midden van de twee takken van de S is een pyp vastgejsna&kt (gefoudeerd) van omtrent twee duiB 5 men

Sluiten