Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 EUROPES OoRLOGSRAMFEN.

Waer heên, ö dartel Genua!

Te roekloos van uw' pligt gedwaeld! Gy hebt uw vleiers ingehaeld, Wagt nu der Duitfchen ongenaê; Wier legertrein uw vryheid, pas herbooren, In 't oorlogsvuur of loutren zal, of fmooren. En is 'er nog iet, bang Euroop! Dat uwen deerniswaerden ftaet Reeds feller drukt, uit voller maer Vervaerlyk overflort, en hulp ontzegt en hoop?

Voorzeker! nu des Hemels flraf Haer ftrengheid u gevoelen doet, En op de beste gaeven woedt, Die God, in zyne gunste, u gaf. Men hoort alom de velden deerlyk klaegen; Een nieuwe plaeg verzwaert al de oude plaegen: Nu 't dierbaer rund, door pest ontzield, Bedolven wordt met 's Lands belang, Gevolgd van Veemans ondergang; De melkbron wordt geflopt, het veldgeluk vernield.

Sluiten