is toegevoegd aan uw favorieten.

Poëzy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scriblerus. 85

Elk Hollandsen Spreekwoord volgt tot aen zyn naeste bron;

Zo doetge ook ieder woord, van toen het eerst begon.

Uw zugt voor Nieuw Neêrduitsch verwierp de tael der Ouden:

Onvoeglyk waer 't een fpraek, zo grof en plomp, te houden,

Nu veel befchaefder eeuw de zeên en leên verfynt:

Gy ziet, hoe ons veritand zig hedendaegsch verpynt,

Als wy van Meetren, Bor en Hooft, of Spiegel leezen,

Gy leent hun uwe tael: van Meetrens werk voor deezen,

Is nu Scriblerus werk: u volgt al de eer daer van,

Schoon "t boek zyn' naem behoudt: het kleed maekt toch den man.

Natuur heeft ook uw' geest ter dichtkunst aengedreeven.

Gy hebt ons menig vers en bruiloftszang gegeven,

Wiens tael, wiens trant, of toon, wiens dubblerymflag, 't oor

Behaegde zonderling; waer in uw fcherp gehoor

Geen kleen gebrek aen klank; uw oog geen woord ontdekte,

Geen letter, ftreep of ftip, die 't vers tot oneer ftrekte.

Het taelgeleerde Atheen, gekweld door Hongersnood,

Verfmaedde eertyds 't gefchenk van voorraed en van brood,

Toen 't Auifche gehoor gekwetst werdt, onder 't fpreeken,

Des Geevers, te onbedagt, met Griekfche taelgebreken.

Gy voelt geen minder zugt voor de eer van uwe fpraek ;

Uw oor, al klemt de zin, al treft gedagte en zaek,

Wordt, door een wangeluid, zo fterk zo fel bewoogen,

Dat zin, gedagte, en zaek, verliezen haer vermogen.

F 3 Hem,