Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ü I T

HORATIUS.

'k Wil geenzins dien Poëet, noch zyne Kunst, veragten , Die iet met lof verrigt, o neen! met geen gedagten. AI wil, of kan ik niet zo dichten, als hy doet, 'k P;ys egter zyn vernufc, uit een oprecht gemoed, Wanneer hy, door zyn kunst, een tooverkunst, myn zinnen Met fchrik of hoop vervult, doet haeten of beminnen; Myn hart in gramfchap zet, of, als hy wil, bedaert, En meester van myn drift, die met zyn klanken paert; Als hy myn' geest verrukt en met zig fleept, waer heenen 't Hem lust, naerThebenu, enftraksweêrnaer Athenen.

LYST

Sluiten