Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II V % w. *i

Zy heeft dien Losfer ook gevonden;

Den bracven Boa's, haer' verwant, Die aen zyn' pligt en wet verbonden,

De kuisfche Ruth zyn hart en hand , Als naeste Bloedvriend, heeft gegeven: Na dat zy , door haer deugd gedreeven ,

Op moeders raed naer 't veld geftierd , • Hem, op den dorschvloer eerlyk noopte , Tot zy verkreeg hetgeen zy hoopte;

En David zelf haer naneef wierdt,

1788.

*

DE

Sluiten