Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORLAND,

LUSTPLAETS

VAN DEN WEL EDELEN HEER

PIETER van WINTER, n. s. %.

Bewindhebber, der Oost - indische Compagnie , Regent van 't Burgerweeshuis , midsgaders Commissaris van het Kweekschool der Zeevaart, te Amsterdam, enz. enz. enz.

Gy, die, al te onbedagt, den winter durft befprecken ,

En hem een fchender noemt van vrolyk veldgewas, Hem, byzyn wederkomst, verfmaeden durft, en dryven

Dat mensch, en weide en vee van hem ontheisterd wordt. Gy, die den Winter hier flegts zeldzaem wenscht te aenfchouwen,

En liefst zyn heerfchappy ten geenen tyd wilt zien, Gy weet niet, die dus fpreekt, wat fchakel van elenden,

Wat rampen, voor u zelf, gy te onbedagtzaem wenscht.

K 2 Laet

Sluiten